B01-Ⅲ-17 儿童护理床

产品展示 > 婴儿/新生儿床 > B01-Ⅲ-17 儿童护理床

B01-Ⅲ-17 儿童护理床

名称:儿童护理床

型号:B01-Ⅲ-17

规格:

整体尺寸:1880*900*1260mmm 

功能:

起背功能:起背可升高度0-70°(±5)

曲腿功能:曲腿可升高度0-30°(±5) 

标准配置:

1、ABS卡通床头尾1套

2、全包围升降护栏1套

3、摇手系统2个

4、静音轮1套

5、输液架1支

6、输液架孔4个